Delivering quality since 2001

Jiržījs Holīks. Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība.

Jiržījs Holīks. Vienotā Vidzemes un ārzemju dārzkopība.
1684. gadā Rīgā izdotās grāmatas faksimilizdevums un kultūrvēsturiskais konteksts.
Darbs ir iesniegts ikgadējā grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele 2022”.
  • 20230119_103400
  • 20230119_103709
  • 20230119_103720
  • 20230119_103459
  • 20230119_103617