Delivering quality since 2001

ZAAO

1998. gadā dibinātā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija (saīsinājums–ZAAO) simbolizē jaunu, mūsdienīgu pieeju atkritumu apsaimniekošanai Vidzemē un Latvijā kopumā. To raksturo profesionāli un kompetenti darbinieki, augsta apkalpošanas kultūra, mūsdienīgs tehniskais aprīkojums un virzība uz videi draudzīgu rīcību.

ZAAO veido uz ilgtspējīgu attīstību balstītu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ar to saprotot ne tikai apkārtējai videi un cilvēkiem drošu atkritumu noglabāšanu, bet arī atkritumu šķirošanu un dabas resursu taupīšanu.

ZAAO ir atkritumu apsaimniekošanas organizācijas paraugs Vidzemē, Latvijā un Baltijā ar modernāko atkritumu noglabāšanas poligonu Daibe Cēsu rajona Stalbes pagastā, daudzveidīgu piedāvāto pakalpojumu klāstu, kas izstrādāti konkrētu atkritumu plūsmu labākai apsaimniekošanai, attīstītu atkritumu šķirošanas sistēmu un sabiedrības izglītošanu caur dažādām vides izglītības aktivitātēm. Ar savu darbību un piemēru ZAAO mudina dzīvot saskaņā ar dabu, apzināties sevis radītās ietekmes uz apkārtējo vidi, pareizi apsaimniekot sevis radītos atkritumus, tos šķirot un taupīt dabas resursus.

 

Uzņēmuma logo veidots no nosaukuma saīsinājuma ZAAO, kas papildināts ar zaļu lapiņu. Tie kopā simbolizē uzņēmuma ciešo saistību ar apkārtējo dabu un ZAAO galveno vērtību – tīru un sakārtotu vidi. Tajā ietilpstošie elementi ir rūpīgi izstrādāti un savstarpēji novietoti tā, lai tos būtu viegli uztvert un ērti lietot.

 

ZAAO stils OK.pdf

 • ZAAO stils OK 1
 • ZAAO stils OK 2
 • ZAAO stils OK 3
 • ZAAO stils OK 4
 • ZAAO stils OK 5
 • ZAAO stils OK 6
 • ZAAO stils OK 7
 • ZAAO stils OK 8
 • ZAAO stils OK 9
 • ZAAO stils OK 10
 • ZAAO stils OK 11
 • ZAAO stils OK 12
 • ZAAO stils OK 13
 • ZAAO stils OK 14
 • ZAAO stils OK 15
 • ZAAO stils OK 16
 • ZAAO stils OK 17
 • ZAAO stils OK 18
 • ZAAO stils OK 19
 • ZAAO stils OK 20
 • ZAAO stils OK 21
 • ZAAO stils OK 22
 • ZAAO stils OK 23
 • ZAAO stils OK 24
 • ZAAO stils OK 25
 • ZAAO stils OK 26
 • ZAAO stils OK 27
 • ZAAO stils OK 28
 • ZAAO stils OK 29
 • ZAAO stils OK 30
 • ZAAO stils OK 31
 • ZAAO stils OK 32
 • ZAAO stils OK 33
 • ZAAO stils OK 34
 • ZAAO stils OK 35
 • ZAAO stils OK 36
 • ZAAO stils OK 37
 • ZAAO stils OK 38
 • ZAAO stils OK 39
 • ZAAO stils OK 40
 • ZAAO stils OK 41
 • ZAAO stils OK 42
 • ZAAO stils OK 43
 • ZAAO stils OK 44
 • ZAAO stils OK 45
 • ZAAO stils OK 46
 • ZAAO stils OK 47
 • ZAAO stils OK 48