Delivering quality since 2001

“Muižas Latvijā” Vēsture, arhitektūra, māksla. Ceturtais sējums!

Enciklopēdijas “Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra. māksla” autors ir fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) goda loceklis Dr.h.c.hist. Vitolds Mašnovskis, izdevējs – dizaina aģentūras ”DUE” radošā komanda Intas Bērentes-Strengas vadībā. Autors Latvijas muižu kompleksu fotofiksācijai un izpētei veltījis jau četrdesmit gadus, apkopojot datus par vairāk nekā tūkstoti muižām. Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” 4. sējumā apkopoti 123 muižu apraksti alfabētiskā secībā no burta N līdz Š, līdz ar to jau ir publicēts un interesentiem un pētniekiem pieejams unikāls ilustratīvais un informatīvais materiāls par teju 400 muižām visā Latvijā.

Enciklopēdijas autors Dr.h.c.hist. Vitolds Mašnovskis priekšvārdā uzsver: “Tāpat kā iepriekšējos gados, devīze paliek nemainīga: meklēt, atrast, fotografēt, aprakstīt, rādīt.”

Vairāk par grāmatu sadaļā Muižas Latvijā