Delivering quality since 2001

“Alpha DD” Dimanti & Dārgakmeņi

Mūsu izaugsme turpinās aizvien konkurētspējīgāka tirgus apstākļos, mūsu (kompānijas) identitāte iegūst arvien lielāku lomu.

Tā padara mūs atšķirīgus no pārējiem, tai pat laikā simbolizējot mūsu atdevi darbam/pakalpojumiem, izsakot mūsu individualitāti un stāvokli, ko vēlamies sasniegt.

Mūsu izaicinājums ir prasme izmantot savu identitāti — aizsargāt un respektēt tās vērtības, atbilstoši piemērot un iestrādāt visā, ko mēs darām.

Tikai tad mūsu klienti atpazīs, uzticēsies un saistīsies ar SIA ALPHA D&D un tā vērtībām. SIA ALPHA D&D vadība pilnībā atbalsta principus, uz kuriem balstītas šīs identitātes vadlīnijas, kā arī noteikumus un padomus, kas tajās iekļauti.

Prasmīga identitātes izmantošana ir ilglaicīgas stratēģijas sastāvdaļa, kuras mērķis ir pilnveidot un aizsargāt müsu stiprās puses, klientu intereses un vērtības. Šajā ziņā jums piešķirta ļoti nozīmīga loma, jo mūsu identitātes integritāte ir jüsu rokās. Tāpēc aicinām to izmantot un pielietot ar tai pienākošos cieņu un profesionalitāti.

AlphaDD_Stils.pdf

 • AlphaDD_Stils 1
 • AlphaDD_Stils 2
 • AlphaDD_Stils 3
 • AlphaDD_Stils 4
 • AlphaDD_Stils 5
 • AlphaDD_Stils 6
 • AlphaDD_Stils 7
 • AlphaDD_Stils 8
 • AlphaDD_Stils 9
 • AlphaDD_Stils 10
 • AlphaDD_Stils 11
 • AlphaDD_Stils 12
 • AlphaDD_Stils 13
 • AlphaDD_Stils 14
 • AlphaDD_Stils 15
 • AlphaDD_Stils 16
 • AlphaDD_Stils 17
 • AlphaDD_Stils 18
 • AlphaDD_Stils 19
 • AlphaDD_Stils 20
 • AlphaDD_Stils 21
 • AlphaDD_Stils 22
 • AlphaDD_Stils 23
 • AlphaDD_Stils 24
 • AlphaDD_Stils 25