Delivering quality since 2001

AllProperties

Nekustamo īpašumu darījumu firmas «AII Properties» Zīmolu (Grafisko zīmi) veido Uzņēmuma nosaukums «ALL PROPERTIES», tempļa Simbols un Uzraksts «DARĪJUMI AR NEKUSTAMAJIEM lPAŠUMIEM». Zīmes vienkāršība palīdz skaidri un ātri uztvert asociatīvo jēgu saistībā ar uzticamību nekustamo īpašumu juridiskajos un finansiālajos darījumos.

Zīmes Simbols un Uzraksts ir precīzi uzzīmēti un savstarpēji optimāli novietoti, tie ir zelta (dzeltenā) un melnā krāsā un veido vienīgo pareizo nekustamo īpašumu darījumu firmas «AII Properties» Grafisko zīmi.

Zīmola definīcija: zīmols – tēls, kas saistīts ar prečzīmi, firmas zīmi, logo u. tml. vārdu, vārdkopu, grafisku veidojumu, simbolu vai citu zīmi un kāds indivīdam un sabiedrībai veidojas (tiek veidots) par kādu vienumu – personu, firmu, preci vai pakalpojumu. Zīmolu ietekmē gan attiecīgā vienuma vārds, kvalitāte, jaunums, ārējais noformējums, precei – iesaiņojums un cena, gan tā prestižs sabiedrībā, tā reklamēšanas veids u. c. Veiksmīgs zīmols uzsver īpašās vērtības, kas piemīt personai, firmai, precei vai pakalpojumam, un orientē klientu to atzinīgi novērtēt.

ALL_Properties_Stils.pdf

  • ALL_Properties_Stils 1
  • ALL_Properties_Stils 2
  • ALL_Properties_Stils 3
  • ALL_Properties_Stils 4
  • ALL_Properties_Stils 5
  • ALL_Properties_Stils 6
  • ALL_Properties_Stils 7
  • ALL_Properties_Stils 8
  • ALL_Properties_Stils 9
  • ALL_Properties_Stils 10