Delivering quality since 2001

AgroVeveri

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, kokmateriālu sagatavošanas un ar to saistīto pakalpojumu, būvniecības un nekustamo īpašumu operāciju firmas «AgroVēveri» Grafisko zīmi veido uzņēmuma nosaukums, Vārpas simbols un Stiebrs. Grafiskās zīmes galvenais uzdevums ir vizuāli spilgti reprezentēt lauksaimniecības firmu un parliecinoši uzturēt tās atpazīstamību. Zīmes vienkāršība palīdz skaidri un ātri uztvert asociatīvo jēgu saistībā ar dažādiem ražošanas virzieniem un procesiem, kā arī ar savstarpējiem darījumiem.

Agroveveri_Stils.pdf

 • Agroveveri_Stils 1
 • Agroveveri_Stils 2
 • Agroveveri_Stils 3
 • Agroveveri_Stils 4
 • Agroveveri_Stils 5
 • Agroveveri_Stils 6
 • Agroveveri_Stils 7
 • Agroveveri_Stils 8
 • Agroveveri_Stils 9
 • Agroveveri_Stils 10
 • Agroveveri_Stils 11