Delivering quality since 2001

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija

Simbols

Grafiskajā zīmē ietilpstošais Simbols ir stilizēti veidota uzņēmuma abreviatūra – CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcija). Simbolā ietvertie burti vienmēr tiek lietoti noteiktā un nemainīgā fontu garnitūrā – zīmējumā. Nosaukumā ietilpstošais burts „S” vizuāli tiek atainots kā ceļš.

Simbola fons

Lai vizuāli precīzi un pārliecinoši izceltu grafiskajā zīmē ietilpstošo Simbolu, tas tiek novietots uz vienkrāsaina, visbiežāk zaļa (precīzas krāsas skatīt 10. lpp.) fona.

Nosaukums

Pilns uzņēmuma nosaukums – Ceļu satiksmes drošības direkcija – ir Grafiskās zīmes elements, kas vienmēr tiek lietots kopā ar Simbolu un Simbola fonu un atrodas zem tiem. Nosaukums tiek rakstīts lieliem burtiem, izmantojot burtu garnitūru NewsGothicCond. Tas ir vienā tonī ar Simbola fonu.

CSDD_stils.pdf

 • CSDD_stils 1
 • CSDD_stils 2
 • CSDD_stils 3
 • CSDD_stils 4
 • CSDD_stils 5
 • CSDD_stils 6
 • CSDD_stils 7
 • CSDD_stils 8
 • CSDD_stils 9
 • CSDD_stils 10
 • CSDD_stils 11
 • CSDD_stils 12
 • CSDD_stils 13
 • CSDD_stils 14
 • CSDD_stils 15
 • CSDD_stils 16
 • CSDD_stils 17
 • CSDD_stils 18
 • CSDD_stils 19
 • CSDD_stils 20
 • CSDD_stils 21
 • CSDD_stils 22
 • CSDD_stils 23
 • CSDD_stils 24
 • CSDD_stils 25
 • CSDD_stils 26
 • CSDD_stils 27
 • CSDD_stils 28
 • CSDD_stils 29
 • CSDD_stils 30
 • CSDD_stils 31
 • CSDD_stils 32
 • CSDD_stils 33
 • CSDD_stils 34
 • CSDD_stils 35
 • CSDD_stils 36
 • CSDD_stils 37
 • CSDD_stils 38
 • CSDD_stils 39
 • CSDD_stils 40
 • CSDD_stils 41