Delivering quality since 2001

Čapuļi

Lauksaimniecības produktu ražošanas firmas «Čapuļi» Grafisko zīmi veido Uzņēmuma nosaukums «Čapuļi», Vārpas simbols, Māja (Jumis) un Pļava. Grafiskās zīmes galvenais uzdevums ir vizuāli spilgti reprezentēt lauksaimniecības produktu ražošanas firmu un pārliecinoši uzturēt tās atpazīstamību. Zīmes vienkāršība palīdz skaidri un ātri uztvert asociatīvo jēgu saistībā ar uzticamību lauksaimniecības produktu ražošanas procesos un savstarpējos darījumos.

Chapulji_Stils.pdf

 • Chapulji_Stils 1
 • Chapulji_Stils 2
 • Chapulji_Stils 3
 • Chapulji_Stils 4
 • Chapulji_Stils 5
 • Chapulji_Stils 6
 • Chapulji_Stils 7
 • Chapulji_Stils 8
 • Chapulji_Stils 9
 • Chapulji_Stils 10
 • Chapulji_Stils 11