Delivering quality since 2001

Sirene Latvija

SIRENE Latvija Grafiskā zīme veidota, lai vizuāli precīzi atainotu biroja darbību. Tajā ietilpstošie elementi ir rūpīgi izstrādāti un savstarpēji novietoti tā, lai tos būtu viegli uztvert un ērti lietot. Abas turpmāk aprakstītās Grafiskās zīmes sastāvdaļas – Nosaukums un Simbols – ir vienlīdz nozīmīgas un lietojamas tikai kopā, izņemot gadījumus, kad kā vizuāls elements tiek izmantots Nosaukuma Simbols burts “S”.

 

SIRENE Latvija Grafiskajā zīmē ietilpst biroja Nosaukums “SIRENE Latvija”.

SIRENE ir abreviatūra no pilna nosaukuma: S – Supplementary, I – Information, RE – REquests, N – National, E – Entries.

“Latvija” norāda uz biroja darbošanās teritoriju – Latviju.

 

SIRENE stils.pdf

 • SIRENE stils 1
 • SIRENE stils 2
 • SIRENE stils 3
 • SIRENE stils 4
 • SIRENE stils 5
 • SIRENE stils 6
 • SIRENE stils 7
 • SIRENE stils 8
 • SIRENE stils 9
 • SIRENE stils 10
 • SIRENE stils 11
 • SIRENE stils 12
 • SIRENE stils 13
 • SIRENE stils 14
 • SIRENE stils 15
 • SIRENE stils 16
 • SIRENE stils 17
 • SIRENE stils 18
 • SIRENE stils 19
 • SIRENE stils 20
 • SIRENE stils 21
 • SIRENE stils 22