Delivering quality since 2001

[te] konsultācijas

Konsultāciju firmas «[te] konsultācijas» Zīmolu (Grafisko zīmi) veido Simbols no Uzņēmuma nosaukuma pirmajiem burtiem  «[te]», kuri novietoti uz ovāla, un Uzraksts «konsultācijas». Grafiskās zīmes galvenais uzdevums ir vizuāli spilgti reprezentēt konsultāciju firmu un pārliecinoši uzturēt tās atpazīstamību. Zīmes vienkāršība palīdz skaidri un ātri uztvert asociatīvo jēgu saistībā ar uzticamību un profesionālo dialogu savstarpējos darījumos.

 

TeKonsultacijas_Stils.pdf

  • TeKonsultacijas_Stils 1
  • TeKonsultacijas_Stils 2
  • TeKonsultacijas_Stils 3
  • TeKonsultacijas_Stils 4
  • TeKonsultacijas_Stils 5
  • TeKonsultacijas_Stils 6
  • TeKonsultacijas_Stils 7
  • TeKonsultacijas_Stils 8
  • TeKonsultacijas_Stils 9
  • TeKonsultacijas_Stils 10