Delivering quality since 2001

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Logotipa galvenais uzdevums ir reprezentēt aģentūras tēlu un uzturēt tās atpazīstamību. Logotipā ietvertie elementi ir precīzi uzzīmēti un savstarpēji optimāli novietoti, un tos drīkst lietot tikai standartā norādītajā veidā.

 

Simbols – asociatīvais elements

To veido aģentūras nosaukuma abreviatūra – VIAA. Simbolā ietvertie burti vienmēr tiek lietoti noteiktā un nemainīgā fontu garnitūrā – zīmējumā. Simbolā ietvertā abreviatūra apzīmē stilizētas attīstības kāpnes (attīstība, izaugsme, pilnveide, izglītība, zinātne). Nepieciešamības gadījumā simbolu lieto bez paraksta.

 

Simbola fons

Ir viena no logotipa sastāvdaļām un tiek lietots kopā ar simbolu. Laukums zem “I” ir balts.

 

Pilns aģentūras nosaukums

Pilns aģentūras nosaukums – VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA – ir logotipa elements, kas vienmēr tiek lietots kopā ar simbolu un simbola fonu un atrodas zem tiem. Nosaukums tiek rakstīts lieliem burtiem, izmantojot burtu garnitūru NeoSans Book. Tas ir vienā tonī ar simbola līniju un novietots pret simbolā ietvertā burta “I” vertikālo asi.

 

VIAA stila gramata.pdf

 • VIAA stila gramata 1
 • VIAA stila gramata 2
 • VIAA stila gramata 3
 • VIAA stila gramata 4
 • VIAA stila gramata 5
 • VIAA stila gramata 6
 • VIAA stila gramata 7
 • VIAA stila gramata 8
 • VIAA stila gramata 9
 • VIAA stila gramata 10
 • VIAA stila gramata 11
 • VIAA stila gramata 12
 • VIAA stila gramata 13
 • VIAA stila gramata 14
 • VIAA stila gramata 15
 • VIAA stila gramata 16
 • VIAA stila gramata 17
 • VIAA stila gramata 18
 • VIAA stila gramata 19
 • VIAA stila gramata 20
 • VIAA stila gramata 21
 • VIAA stila gramata 22
 • VIAA stila gramata 23
 • VIAA stila gramata 24