Delivering quality since 2001
  • Vesma-koksle-livina
  • Vesma-koksle-livina2
  • Vesma-koksle-livina3

Vēsma Kokle-Līviņa – 365 atziņas

Vēsma Kokle-Līviņa

Jāmeklē ir Tev!

YOU must find it yourself!

365 atziņas latviešu un angļu valodās 

Vēsma Kokle-Līviņa daudzus gadus darbojusies Alūksnes novadā. Rakstījusi dzeju, zīmējusi, gleznojusi, vienlaikus strādājusi par pedagoģi, veicinādama daudzu paaudžu mīlestību uz Latviju, uz Alūksnes novada kultūras vērtībām.

Šajā izdevumā esam sakopojuši Vēsmas Kokles-Līviņas atziņas 365 gada dienām. Viena no viņas lielākajām vēlmēm ir „par piemiņu sev un citiem iedēstīt mīlestības koku”. To viņa visu dzīvi dara – audzē labo, stiprina mūsu kultūras saknes, izstaro nelokāmu spēku un pozitīvismu, tver pasauli ar svaigumu un potenciālu, kāds ir pumpuriem pavasarī, radot tādu krāsu bagātību, kādas ir lapām rudenī.

Atziņas, kas krātas lapu pie lapas autores mīlestības kokā, ir apkopotas, iztulkotas angliski un pārlapojamas katram arī ārpus Latvijas.

Grāmatas mērķauditorija varētu būt Latvijas iedzīvotāji un viesi, kas 2014. gadā apmeklēs Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu un arī Ziemeļvidzemes pilsētu Alūksni.

Dizaina aģentūra „DUE”, izskatot vairākus Vēsmas Kokles Līviņas zīmējumus, atlasījusi dažus neparastākos, kvalitatīvākos un mākslinieciski vērtīgākos, lai veidotu grafisko ietērpu grāmatai.

Liene Bērziņa uzrakstījusi īsu ievadu, kas raksturo Vēsmas Kokles-Līviņas dzīves un daiļrades galvenās līnijas.

Tulkotāja Amanda Jātniece ir atziņu literārā konsultante un to tulkotāja angļu valodā. Tulkojums angļu valodā ir papildu vērtība šai grāmatai, kas to pilnībā ļauj saukt par Latvijas un Alūksnes novada cienīgu prezentācijas izdevumu.

Dizaina aģentūra „DUE” projekta īstenotāja, vadītāja un mākslinieciskā redaktore Inta Bērente-Strenga (dizaina agentūra „DUE” radošā direktore), mākslinieks Rihards Delvers (grafiskais dizains), projekta ražošanas vadītāja (dizaina aģentūra „DUE” ražošanas vadītāja) Baiba Vasiļevska, Vēsma Kokle-Līviņa (atziņu un zīmējumu autore), Liene Bērziņa (ievada autore), Amanda Jātniece (teksta literārā konsultante un tulkotāja angļu valodā)

Māra Siliņa (sastādītāja un redaktore)

Grāmatas poligrāfiskos darbus veiks tipogrāfija „Preses Nams Baltic”.

Atvēršana:
2. Augustā, Alūksnes muzejā plkst. 14:00

Informācijai zvanīt: Inta Bērente-Strenga 26532769